Kosten

Een behandeling Manuele Therapie E.S. ® kost 79 euro in 2021.

Veel zorgverzekeraars vergoeden Manuele Therapie E.S. ® gedeeltelijk onder een aanvullende polis. Sommigen vergoeden Manuele Therapie E.S. ® volledig. Meestal wordt Manuele Therapie E.S. ® vergoed onder alternatieve geneeswijzen en niet onder fysiotherapie.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders. Bovendien kan er bij één enkele verzekeraar nog verschil bestaan, afhankelijk van het type polis dat is afgesloten.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht, anders wel.

Dienstenleveringsvoorwaarden
De dienstenleveringsvoorwaarden van de VMT zijn gedeponeerd onder kenmerk 64/2001, d.d. 26 november 2001, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle.

Kosten

Veel zorgverzekeraars vergoeden Manuele Therapie E.S. ® gedeeltelijk onder een aanvullende polis. Sommigen vergoeden Manuele Therapie E.S. ® volledig. Meestal wordt Manuele Therapie E.S. ® vergoed onder alternatieve geneeswijzen.